Naši svatí patroni

Svatý Isidor - patron internetu a uživatelů počítačů

Isidor prožil svůj život na Pyrenejském poloostrově, ovládaném germánskými Vizigóty Patřil mezi několik málo osobností, které se snažily o záchranu doznívající latinské kultury a vzdělanosti. Narodil se v zámož- né a vzdělané rodině, oba bratři i sestra byli v církevní službě. Po smrti rodičů...

Sv. Jakub Starší

apoštol, mučedník narozen: kolem Kristova narození zemřel: kolem velikonoc r. 44 v Jeruzalémě, Palestina patron Španělska, válečníků, dělníků, kameníků, drogistů, kloboučníků, vozkařů, kovářů řetězů, poutníků Jakub Starší, který se tak nazývá k rozlišení od apoštola Jakuba Mladšího, byl...

Sv. Jakub, syn Zebedeův, Iacobus, Apostolus

25. července, svátek Postavení: apoštol Úmrtí: 43/44 Patron: Španělska, poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků; vzýván je za...

sv. Antonín z Padovy - Antonius, presb. et doctor Eccl.

13. června, památka Postavení: kněz a učitel církve OFM Úmrtí: 1231 Patron: františkánů, cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, manželů a rodin;...

Zajímáte se více o životopisy svatých?

Světci k nám hovoří...