Katecheze dětí a mládeže:

- skupinka přípravy na 1. svaté přijímání - pondělí 15:30 (fara)

- skupinka mládeže (věk  od 7. třídy výše) - pondělí 16:30 (fara)

Svátost smíření - 30 min. před každou mší svatou, každý první pátek v měsíci od 16:00. (farní kostel)

Adorace NSO – každý první pátek v měsíci od 16:00 (farní kostel)

Středeční společenství – každou první a třetí středu v měsíci od 18:00 (fara)

Setkání františkánských terciářů – každou třetí neděli v měsíci od 14:00 (fara)

Řeckokatolická bohoslužba – každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 12:30 (farní kostel)

Nedělní stránka z farnosti sv. Jakuba Staršího v Sokolově

-