Bolestná oznámení

Bolestná oznámení

Začátek postní doby přinesl do naší farnosti bolest ze ztráty dvou farníků.

Na první neděli postní zemřela odpoledne v Pardubicích paní Věra Kuchařová, žena, po mnoho let silně svázaná s životem sokolovské farnosti.

Ve středu 20. 2. nás opustil teprve 49. letý otec 4 dětí, pan Ivan Niebauer. Nejen své rodině, ale i naší farnosti bude citelně chybět jeho služba. Ivan byl před dvěma lety v naší farnosti spolu s celou rodinou biřmován a poté se mimo jiné zapojoval plodně do služby obou farních rad, jak pastorační tak ekonomické.

Ať nás víra v Kristovo vzkříšení provede údolím smrti k životu.

Niebauer Ivan.jpg (76,8 kB)