DOMORODÁ NÁBOŽENSTVÍ

Domorodá náboženství je různorodá skupina náboženství, označovaná též jako náboženství primitivní, tradiční, neliterární, předliterární, původní, přírodní nebo archaická. Mnoho těchto náboženských tradic zaniklo, na některé z nich se snaží navázat novopohanství, jiné stále existují.

Domorodá náboženství netvoří jednolitý celek existují u nich jisté společné znaky. Jedná se například o víru v posvátnost určitých míst a objektů, ale i celkově světa a osobního a společenského života člověka. Dále se objevuje víra v četné nadpřirozené bytosti, démony, božstva a duchy předků nebo v neosobní energii jako je mana. Důležité místo má zpravidla i duchovní vztah mezi člověkem a přírodou a také mýty.