církve a náboženství v čr

Současný stav náboženství v české republice

Začínám církvemi v sokolově v sokolově působí několik farností a církví .

Chrám sv. Jakuba Staršího v Sokolově

Kostel svatého Jakuba Většího je římskokatolický děkanský kostel v Sokolově. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.

V těsné blízkosti kostela stojí další kulturní památky. Před kostelem na Starém náměstí je to Jubilejní kašna tzv. Schramova kašna z roku 1898, za kostelem na Růžovém náměstí socha svatého Jana Nepomuckého s anděly .

Na místě současného kostela stával středověký kostelík, o němž existuje nepřímá zmínka z roku 1290. Jeho podoba ovšem není známá, předpokládá se však svatostánek výrazně skromnějších rozměrů. Při vypálení města saským vojskem 18. května 1632 utrpěl kostel značné škody. Po požáru se zachovalo torzo věže, do které byl již 3. srpna 1632 znovu zavěšen jeden ze zvonů. Přibližně půl roku po požáru byl kostel zastřešen šindelovou krytinou.

Kostel svaté Kunhuty

Kostel svaté Kunhuty je římskokatolický kostel v obci Královské Poříčí v okrese Sokolov. Kostel zasvěcený svaté Kunhutě je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka České republiky. Zasvěcení, které je v Čechách poměrně vzácné, podporuje názor, že Královské Poříčí bylo založeno německými kolonizátory. Světice byla uctívána hlavně v oblasti Bamberku. Je možné, že právě kolonisté z této oblasti Německa založili ves Královské Poříčí a kostel zasvětili svaté Kunhutě. Před kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého a tři smírčí kříže, z nichž jeden, kamenný monolitický kříž s klínovou hlavou a rytinou kříže, je rovněž chráněn jako kulturní památka.

Teď opustíme Sokolov a podíváme se do prahy

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnější český římskokatolický kostel . Jižní věž katedrály je s výškou 96,6 m třetí nejvyšší kostelní věží v Česku.

Již od desátého století je svatovítský kostel sídelním kostelem biskupa pražské diecéze, roku 1344 povýšené na arcidiecézi. Při této příležitosti byla zahájena stavba trojlodní gotické katedrály se třemi věžemi, přerušená však husitskými válkami. Přes snahy o dostavbu a dílčí doplňky (vrchol jižní věže) došlo k dostavbě západní části s lodí a dvouvěžovým průčelím až po pěti stech letech, od roku 1873 a slavnostně byla dokončena roku 1929 k tehdy předpokládanému tisíciletému výročí úmrtí svatého Václava, zakladatele kostela. Součástí katedrály je celá řada významných uměleckých památek z různých staletí včetně období dostavby, k nejvýznamnějším patří díla z doby gotické výstavby katedrály (např. kaple sv. Václava, mozaika Posledního soudu a portréty na triforiu).

Teď se podíváme na církve které nemají žádné pevné sídlo nebo sakrální památky .

Církev svaté víry uctívá jediného existujcího boha Andělasexu víc informací zde . https://www.cirkev-svate-viry.cz/

Církev satanova

Církev Satanova je organizace vyznávající LaVeyův satanismus, který je dán satanskou biblí. Byla založena v roce 1966 (přesněji 1. května) Antonem LaVeyem v San Franciscu. V padesátých letech Anton LaVey založil skupinu Order of the Trapezoid Mezi LaVeyovými spolupracovníky byli tehdy někteří science fiction a hororoví spisovatelé jako Stuart Palmer, Forrest J. Ackerman, Anthony Boucher či August Derleth. Tato skupina byla předchůdcem satanovy církve. Ta má v současné době stoupence a sympatizanty po celém světě.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky